Entreprenad skogsmaskiner

Svensk Brandservice AB servar och monterar Dafo och Ansul släcksystem på fordon och maskiner i brandfarlig miljö .

Vi utbildar tekniker för service av Dafo släcksystem både internt och externt.

Vi projekterar och installerar system enligt SBF 127:16 samt FTR 127:3, testar av samt skriver anläggarintyg. Vi är en av tre anläggarfirmor i Sverige som är godkända genom Dafo (SBF 1017) partnerskap att montera Dafo och Ansul släcksystem på sk. enstyckesmaskiner. Mao, maskiner som ej är intypade enligt Brandskyddsföreningens föreskrifter.

Svensk Brandservice AB  arbetar aktivt tillsammans med försäkringsbolagen för att följa gällande direktiv.

För frågor angående fordonssläcksystem eller offertförfrågningar tag kontakt med vår ansvarige samordnare

Peter Zurkirchen

070-8797150