Bussar

Svensk Brandservice AB servar och monterar Dafo släcksystem på Bussar över 10 ton.

Vi utbildar tekniker för service av Dafo släcksystem både internt och externt.

Vi projekterar och installerar system enligt SBF 128:3 , testar av samt skriver anläggarintyg. Vi är en av tre anläggarfirmor i Sverige som är godkända genom Dafo (SBF 1017) partnerskap att montera Dafo släcksystem för buss.

Svensk Brandservice AB  arbetar aktivt tillsammans med försäkringsbolagen för att följa gällande direktiv.

För frågor angående fordonssläcksystem eller offertförfrågningar tag kontakt med vår ansvarige samordnare

Peter Zurkirchen

070-8797150