Släcksystem fordon

Släcksystem

Svensk Brandservice är ett av Sveriges främsta leverantörer av montage och service för Dafo´s släcksystem för fordon.

Vi har ett 10 tal tekniker som utför installation och service av släcksysteme från Gävle i norr till Ystad i söder.

Teknikerna har mångårig erfarenhet och utbildning för att kunna utföra uppgifterna på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Vi är även behöriga att installera och göra service på Ansul A101 pulversystem för fordon.

 

 

 

DSC_0194

Vi följer de riktlinjer som Svenska Brandskyddsföreningen har tagit fram, SBF127SBF128 samt Gruv och mineralindustrins arbetsmiljökommitténs (GRAMKO) regler för brandskydd och säkerhetstekniska anordningar på arbetsmaskiner och fordon inom gruvindustrin.

Kontakta oss för mer information kring släcksystem på just ditt/dina objekt.