Om oss

Svensk Brandservice är ett av Sveriges största och ledande leverantörer av Dafo Brand släcksystem för fordon.

Verksamheten består av att utföra service och installation av brandskyddsmaterial och släcksystem för fordon och andra industriella applikationer.
 
 Svensk Brandservice AB skapades 1982 av ägaren Ingemar Gustavsson, under namnet Ingemar & Annikas HB, med huvudverksamhet att sälja brandsäkerhets-artiklar.
Efter en mycket kort tid var företaget specialiserat på försäljning, installation, service och reparation på släcksystem för fordon.
Under åren har en stabil marknad byggds upp i Skandinavien och speciellt i Sverige.
Det sista året har marknaden utökats och upptar i dag delar av Europa och resten av världen.
Samarbetet med DAFO brand startades 1982. Det startades då ett intensivt samarbete med vidareutveckling av släcksystem för fordon.
Detta nära samarbete ledde till att vi idag är ett av tre av Dafo godkända företag att utföra sk. enstyckes montage av släcksystem för fordon.
Vi samarbetar med andra tillverkare av fordon och slutkunder inom buss, vindkraftverk och arbetsmaskiner.
1986 blev vi godkända av Folksam, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa att besiktiga släcksystem för skogsmaskiner.
1990 gjorde vi en omstrukturering och valde namnet Svensk Brandservice AB.