Länkar

PROBEO

Vi förespråkar PROBEO:s system för SBA – Systematisk brandskyddsarbete. Inloggning sker via Internet, inga program installeras i kundens datorer. Alla arbetsplatser med Internet når systemet.

Probeo utvecklar, licensierar och marknadsför administrativa system för Risk Management, i vid bemärkelse. Alla våra koncept bygger på Internet som förmedlande länk; alltid åtkomligt, oavsett teknik och lokalisering. Med Probeos system behövs inga nya program i användarens dator, uppdateringar som skall distribueras i nätverket, eller intern hantering av licenser. Om så erfordras kan vi starta upp ett nytt system i er organisation, nationellt, inom 24 timmar.

Webbplats PROBEO: www.probeo.se · Webbplats Brandkontroll: www.brandkontroll.nu