Ansulex Köksbrandskydd

Brand i en fritös, grill, stekbord eller annan köksutrustning är alltid farlig. Den kan spridas otroligt snabbt i de stora mängder fett och olja som lagrats i filter, kåpor och ventilationskanaler. Risken är stor för totalbrand.

Att klara tillbudet med kolsyresläckare, det vanliga förstahandsskyddet i kök, är oftast en omöjlighet, eftersom hett fett och heta metallytor ger upprepad återantändning. Nu finns det ett fast släcksystem – Ansulex – utvecklat speciellt för att klara bränder i kök. Snäckmedlet är en vätska som snabbt kväver branden och som emulgerar med fettet och bildar ett tätt skumlager som förhindrar återtändning.

Uppbyggnad

Ansulexanläggningen har fyra huvuddelar, en centralenhet med behållare och utlösningsmekanism, ett rörsystem med munstycken, ett detekteringssystem samt ett manuellt utlösningssystem. Anläggningen är automatisk men kan också utlösas manuellt med vajer från ett draghandtag. Den är helt mekanisk och fungerar oberoende av vatten- eller strömförsörjning. Systemet kan anpassas från minsta grillkiosk till det största restaurangköket. Släckmedelsbehållaren är inte större än en vanlig handbrandsläckare och man kan vid behov enkelt koppla ihop två eller flera för att täcka alla typer av kök. Anläggningen är gjord för att smälta väl in i modern restaurangmiljö. Centralen med behållare och utlösningsmekanism är inbyggd i ett rostfritt skåp. Utrustningen tar liten plats och kan normalt placeras omedelbart under tak eller till och med över innertak för att spara golv och bänkutrymme. Munstycken placeras över filtren i ventilationskåpan och vid utloppskanalerna samt över den köksutrustning som skall skyddas t.ex fritöser, stekbord, spisar och grillar. Munstyckenas flöde och sprutbild dimensioneras utifrån de skyddade objekten.

Detektering och automatutlösning 

För automatisk utlösning av anläggningen används tillförlitliga mekaniska detektorer med smältbleck, inkopplade i ett vajerstyrning till utlösningsmekanismen. Vid brand aktiverar vajerstyrningen en kvävgaspatron som trycksättet behållaren och driver ut snäckvätskan genom munstyckena. Avstängningar för gas och el kan styras från systemet. Däremot skall eventuella fläktar i ventilationssystemet inte stängas vid brand. Fläktarna hjälper till att dra upp snäckmedel i frånluftskanalen och hindra brandspridning. De kyler också filter och kökskåpa efter släckningen.

Ansulex – Specialvätska för fettbränder

Ansulex är en kaliumbaserad saltlösning med unika egenskaper, framtagen speciellt för brand i fetter. Munstycken med olika rivning och sprutmönster täcker de skyddade ytorna med en finfördelad spraystråle. Vätskan släcker på följande sätt:

  • Vattnet i vätskan förångas och kyler fett och plåtytor. Ytterligare kylning erhålls genom att saltet i vätskan reagerar med det heta fettet och bildar CO2.
  • vid förångningen av koldioxiden och vattenångan saponifierar Ansulexvätskan och ett skumliknande täcke bildas över fettet.

Branden slocknar snabbt och skumtäcket hindrar effektivt återantändning.

Enkel rengöring – Snabb omladdning

Eftersom vätskan skummar vid kontakt med det heta fettet bränner den inte fast. Rengöringen efter brand är därför enkel. Det är bara att torka av ytorna med varmt vatten och vanligt tvättmedel. Omladdning kan göras på plats och går snabbt. Man fyller på ny släckvätska och byter gaspatronen samt smältblecket i detektorn, om anläggningen automatutlöst.

Godkännanden och referenser

Ansulexsystemet utvecklades i början av 80-talet och är idag världens mest använda släcksystem för restaurangkök. Det är provat och godkänt enligt den amerikanska NFPA-standarden för släckanläggningar i restaurangkök. Det är också godkänt av bl a VDS, Tyskland, och av Germanischer Lloyd, U.S. Coast Guard och Det Norske Veritas för användning på fartyg. Även i Sverige är Ansulexanläggningen godtagen av brandmyndigheter, försäkringsbolag och Sjöfartsverket. Ansulex är standardutrustning världen överhös de stora hamburgerkedjorna som McDonald’s och Burger King. Den skyddar kök på passagerarfärjor, handels- och örlogsfartyg. I Sverige finns mer än 1000 Ansulexsystem installerade i restauranger, personalkök, grillar etc.

Vid Brand

  1. En brand utlöser snabbt smältlänken i närmaste detektor.
  2. Detektorsvajrarna aktiverar kvävgaspatroner så att behållaren trycksättes. Avstängningar för gas och el sätts i funktion via en microbrytare på utlösningsmekanismen.
  3. Släckvätskan sprayar över frityr- och stekytor, i fettfilter samt frånluftkanaler.
  4. Branden släcks på några sekunder. Genom en kemisk reaktion med det heta fettet bildas ett tätt skum som stoppar de brännbara gaserna och hindrar återantändning.